Bladsye

Dinsdag 01 Desember 2015

want so lief het GOD die wêreld gehad

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16 #afrikaans #bybelvers #lockscreen

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Johannes 3:16


Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16 #afrikaans #bybelvers #lockscreenWant so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16 #afrikaans #bybelvers #lockscreenWant so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16 #afrikaans #bybelvers #lockscreen

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16 #afrikaans #bybelvers #lockscreen

Maandag 23 November 2015

Die Here is my sterkte en my skild

Die Here is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en ek sal Hom loof met my gesang. Psalm 28:7 #afrikaans #bybelvers

Die Here is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en ek sal Hom loof met my gesang.
Psalm 28:7

Die Here is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en ek sal Hom loof met my gesang. Psalm 28:7 #afrikaanse #bybelvers
Facebook cover

Maandag 02 November 2015

Loof die Here, want Hy is goed!

Loof die Here, want Hy is goed, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid! Psalm 118:1 Afrikaans Bybelvers

Loof die Here, want Hy is goed, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
Psalm 118:1


Woensdag 23 September 2015

Skep vir my 'n rein hart


Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees Psalm 51:12


Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees
Psalm 51:12

Maandag 07 September 2015

Ek is tot alles in staat deur Christus


Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee.
Filippense 4:13


12) Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

13) Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Filippense 4:12-13

Woensdag 02 September 2015

Alles werk ten goede mee...

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8:28

Vrydag 28 Augustus 2015

Kyk, Ek stuur vir julle die profeet Elia

Kyk, Ek stuur vir julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring na die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Maleagi 4:5-6

Kyk, Ek stuur vir julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring na die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.
Maleagi 4:5-6

Woensdag 26 Augustus 2015

Die Here is getrou

maar die Here is getrou, Hy sal julle versterk en bewaar van die bose 2 Thessalonicense 3:3maar die Here is getrou, Hy sal julle versterk en bewaar van die bose
2 Thessalonicense 3:3

Maandag 24 Augustus 2015

Loof die Here - o my siel!

Loof die Here, o my siel! en alles wat binne-in my is, Sy heilige Naam. Psalm 103:1
Loof die Here, o my siel!
en alles wat binne-in my is, Sy heilige Naam.
Psalm 103:1

Saterdag 22 Augustus 2015

Vrydag 14 Augustus 2015

By God is alle dinge moontlik

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê:  By mense is dit onmoontlik,  maar by God is alle dinge moontlik.  Mattheus 19:26

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: 
By mense is dit onmoontlik, 
maar by God is alle dinge moontlik. 
Mattheus 19:26

Woensdag 12 Augustus 2015

In die begin was die Woord

In die begin was die Woord, en die Woord was by God en die Woord was God. Johannes 1:1

In die begin was die Woord, en die Woord was by God en die Woord was God.
Johannes 1:1

Dinsdag 11 Augustus 2015

Uit genade is julle gered

Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God Efesiers 2:8
Uit genade is julle gered

Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God
Efesiers 2:8